Felsökning

Olika typer av felsökning utgör stor andel av våra uppdrag. Uppdragsgivaren kan t ex ha problem med:

  • Energianvändningen är högre än vad som hade  förväntats.
  • Störande lukt från matos eller tobaksrök som sprids mellan olika lägenheter i flerbostadshus.
  • För kallt, för varmt, störande drag eller ljud.
  • För lång tid att få varmvatten eller varmvattentemperatur som pendlar för mycket.
 

Exempel

Felsökning av orsaker till luktspridning mellan lägenheter:


I detta fall används spårgas som doseras i frånluftskanal 2 ggr under vardera 2 minuter med 10 minuters mellanrum. Spårgashalten i avluftskanal, uteluftskanal och tilluftskanal loggas kontinuerligt. Här avslöjades att ca 10% av avluften återförs till uteluftskanalen via otätheter i kanalanslutning till kombihuv för uteluft/avluft samt via dräneringshål i huven. Detta var sannolikt främsta orsaken till luktspridning av matos och tobaksrök mellan lägenheter.