Funktionskontroll

  • Funktionskontroll av värme-, kyl- och luftbehandlingssystem.
  • Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK.
  • Täthetsprovning och termografering av byggnader
  • Tryckprovning av ventilationskanaler
  • Kamerainspektion av ventilationskanaler
 

Kamerainspektion av   frånluftskanal från kök.

 
 

Täthetsprovning utförs enligt Svensk Standard SS-EN 13829 för bedömning av klimatskalets täthet samt för att undersöka om det finns otätheter mellan lägenheter. Läcksökning utförs delvis med värmekamera.