Energideklarationer

Enligt lagen om energideklarationer ska den som äger en byggnad se till att det alltid finns en energideklaration för byggnaden som inte är äldre än 10 år.

Energideklarationen ska innehålla uppgifter om:

  • Byggnadens energianvändning för värme, fastighetsel, verksamhetsel och eventuell komfortkyla
  • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK och radonmätning är genomförd eller inte.
  • Utförda energieffektiviseringsåtgärder och rekommendationer till kostnadseffektiva åtgärder.
Företaget har certifierad energiexpert och tillgång till ett stort nätverk av specialister inom energiområdet. Vi kan åta oss att energideklarera såväl enstaka småhus som stora fastighetsbestånd.