Mätningar

Några vanliga mätningar:

  • Luftflödesmätningar med spårgas, anemometer eller stos
  • Loggning av temperaturer, tryck, koldioxidhalter med loggers typ Tinytag.
  • Mätning av operativtemperaturer med globtermometer
  • Loggning eller momentanmätning av flöden i varmvatten, värme- och kylsystem, se exemplet
  • Bestämning av dragindex (vid dragproblem)
  • Ljudmätningar

Exempel

Loggning av värmeeffekt, vattenflöde och temperatur-sänkning i krets för varmvatten/VVC med mätinstrument TA Scope, över STAD-ventil.