Våra tjänster

Vi hjälper dig att effektivisera energianvändningen och förbättra inneklimatet i din byggnad.

Energi

 • Energideklarationer
 • Energianalys
 • Energiinventering
 • Mätningar.
 • Felsökning

Inneklimat

 • Mätningar och loggning av temperaturer, flöden och luftkvalitet
 • Klimatanalyser
 • Klimatberäkningar
 • Felsökning

Kontroll

 • Funktionskontroll av VVS, kyla
 • Täthetsprovning
 • Termografering
 • OVK
 • Kamerainspektion av kanaler